Adresa

Fórum kresťanských inštitúcií
Gorkého 15
811 01 Bratislava

Kancelária

Kapitulská 22
Bratislava

Telefón: + 421 903 XXX XXX
Email: info@fki.sk

Bankové spojenie

1234567890/0200 VÚB